BrothertonByrnesCarlsonChiFiorentinoMaldonadoNunneryRewegaRodriguezShultie